Geschiedenis

Wereldwijd gezien begon scouting in 1907 op Brownsea Island aan de Britse kust waar de oprichter Robert Baden-Powell zijn eerste proefkamp hield.
Scouting voor jongens begon in Nederland in de zomer van 1910, toen in enkele steden de eerste scoutinggroepen ontstonden.
Een jaar later startte scouting voor meisjes.
Nederlandse scouts waren betrokken bij de oprichting van de World Organization of the Scout Movement.
In 1920 en bij de oprichting van de World Association of Girl Guides and Girl Scouts in 1928.
Een Padvinder in het uniform van de "Nederlandsche Padvinders", ongeveer 1920
Op 7 januari 1911 werd de eerste nationale scoutingorganisatie opgericht, de Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO).
Deze organisatie fuseerde op 11 december 1915 met de Nederlandsche Padvinders Bond (NPB) en ging verder onder de naam De Nederlands(ch)e Padvinders (NPV).
In 1933 splitsten enkele scoutinggroepen zich af van de NPV om de Padvinders Vereeniging Nederland (PVN) te vormen, wegens een meningsverschil over de belofte.
De moeilijkheid was dat jongens die geen god erkenden, toch moesten beloven "Hun Plicht te doen tegenover God en hun Land".
Veel groepen die dit tot schijnheiligheid vonden leiden hebben zich toen afgescheiden. De verschillen waren bijna opgelost,
mede door de wereldjamboree van 1937 in Nederland, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
Op 12 januari 1940 hadden de NPV en de PVN tot een fusie besloten.
Na de Tweede Wereldoorlog is de PVN niet heropgericht. Vlak na de wereldjamboree besluit de Nederlandse rooms-katholieke kerkleiding dat de katholieke jeugd
niet onder leiding kan staan van een vereniging waarvan het bestuur niet geheel uit katholieken bestaat.
Hierdoor splitsten de rooms-katholieke verkenners zich af van de NPV en richtten in 1938 de Katholieke Verkenners (KV) op.
Hoewel meisjes wel lid waren van de eerdere NPO en NPB, was de NPV alleen toegankelijk voor jongens.
Daarom werd op 16 januari 1916 het Nederlandsche Meisjes Gilde (NMG) opgericht, dat later zijn naam veranderde in Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG).
In 1945 werd hierbij ook de katholieke Nederlandse Gidsen Beweging (NGB) opgericht, die later verder ging onder de naam Nederlandse Gidsen (NG).
In de Tweede Wereldoorlog werden alle scoutingactiviteiten verboden in Nederland,
maar veel groepen gingen geheim met hun activiteiten door. Na het einde van de oorlog werd scouting weer heel populair,
waardoor veel lokale scoutinggroepen in Nederland zijn opgericht tussen 1944 en 1946.
De vier verschillende organisaties (NPV, KV, NPG en NG) bestonden alle tot 6 januari 1973, toen ze alle samengingen in Scouting Nederland.
Sinds 15 september 2005 is prinses Máxima de beschermvrouwe van Scouting Nederland, die hiermee wijlen prins Claus opvolgde.